عمه سمانه

چند وقتیه که می ری مهدکودک و ظاهرا خوشحال هستی. هر وقت ازت می پرسم: "چه خبر؟" می گی: "هیچی. یه کم بازی کردیم. همین." اما تا شب چندتا از کارهایی رو که کردی تعریف می کنی.
یه کم شیطون شدی. از اون شیطونای باحال که من خوشم میاد.

می گی: "بابایی زمین بزرگتره یا جهان یا ماه؟" یه کتاب نجوم دارم با کلی عکس از جهان. دوتایی می شینیم و در حد توان بهت توضیح می دم. بعدش می گی: "بابایی اگه زمین گرده پس چرا ما ازش نمیوفتیم پایین." می رم یه مورچه برات میارم و می ذارمش روی کره جفرافیا و بهت توضیح می دم. کره رو می چرخونی و می گی: "اگه این بچرخه که همه ساختمونا می رن تو هوا." با کلی بدبختی سعی می کنم یه چیزهایی در مورد جاذبه زمین بهت بگم. نمی دونم فهمیدی یا نه؟
سر نهار به من و مامانی می گی: "من از شیکم مامانی اومدم بیرون. خب. مامانی هم از شیکم مامان مریم. مامان مریم هم از شیکم مامانش. بعد مامانش از شیکم خدا اومده؟" می گم: "بابایی همه همینجوری از شیکم ماماناشون در اومدن و هنوز معلوم نیست اولین مامان از کجا به دنیا اومده." مامانی می گه: "مامان اولی رو خدا به وجود آورده."
سوالات داره هر روز سخت تر میشه بابایی.

تازگیا خیلی بد غذا می خوری. یعنی تقریبا نمی خوری و باعث می شی من و مامانی کلی حرص بخوریم. متاسفانه عین باباییت هله هوله خور شدی و غذا خوب نمی خوری.

سرما خوردی و هر چند ساعت می پرسی: "مامانی تب دارم؟" مامانی هم می گه: "نه عزیزم." آخرین بار می گی: "همش دعا می کنم تب کنم تا پاهام رو بشوری." مامانی پاهات رو می شوره که دعا نکنی تا تب کمی.

یه روز درمیون یاد عمه سمانه میوفتی که از ایران رفته و گریه می کنی. تو فکری که مامانی بهت می گه: "به چی فکر می کنی؟" می گی: "هیچی." مامانی می گه: "به نظرم داری به یه چیزی فکر می کنی؟" می گی: "دارم فکر می کنم عمه سمانه رفت خارج درس بخونه یا چون ما رو دوست نداشت رفت."
رفتی از بالای میز کره زمین رو میاری و می گی: "بابایی عمه سمانه دقیقا کجاست؟" منم نشونت می دم. حالا هر کی میاد خونمون می ری کره رو میاری و انگشتت رو میذاری رو جایی که نشونت دادم و می گی: "عمه سمانه رفته اینجا."
بابایی سعی کن خیلی به همه آدما دل نبندی. آدما مجبورا برای خودشون زندگی کنن. دوستشون داشته باش ولی اینقدر وابسته نشو بابایی.
اینم نقاشی عمه سمانه تو لباس عروس با رژ رنگی که تورش رو یادش رفته بکشه.

                 

/ 0 نظر / 71 بازدید